slide1 slide2

Produkty

Mieszanka wielofosforanowa spożywcza Almina

 

1. Zastosowanie

Przemysł mięsny

2. Własności fizykochemiczne

na podstawie literatury technicznej

Postać i barwa

proszek lub granulat o barwie białej

Zapach

substancja bezwonna

Smak

substancja bez smaku

Rozpuszczalność w wodzie

rozpuszczalny

Rozpuszczalność w etanolu

nierozpuszczalny

3.Wymagania jakościowe

 

 

Wymagania

Parametry gwarantowane

 

 

Metody badań

Mieszanka wielofosforanowa spożywcza

ALMINA

C5

ALMINA

M8

ALMINA  S9

Ogólnej zawartości fosforanów w przel. na P2O5,                                                   % (m/m)

min. 60,0

min. 56,5

min. 54,5

miareczkowa wg

PN-C-84300-03:1993

pH 1% roztworu wodnego

5,5 ± 0,2

7,8 ± 0,2

8,8 ± 0,2

potencjometryczna wg

PN-C-84300-24:1993

Substancji nierozpuszczalnych w wodzie, 

                                                            % (m/m)

max. 0,1

max. 0,1

max. 0,1

wagowa wg

PN-C-84300-21:1993

Związków żelaza w przel. na Fe,            mg/kg 

max. 50

max. 50

max. 50

ICP wg PA/LJ/48

Związków arsenu w przel. na As, 

                                                               mg/kg

max. 1

max. 1

max. 1

spektrofotometryczna wgPN-C-84300-20:1993

Związków ołowiu w przel. na Pb,           mg/kg

max. 1

max. 1

max. 1

ICP wg PA/LJ/48

Związków kadmu w przel. na Cd,          mg/kg

max. 1

max. 1

max. 1

ICP wg  PA/LJ/48

Związków rtęci w przel. na Hg ,             mg/kg

max. 1

max. 1

max. 1

ASA wg  PA/LJ/57

 

4. Opis procesu i skład produktu

Surowcami stosowanymi w procesie produkcji mieszanek  wielofosforanowych spożywczych  są fosforowe sole spożywcze E 450 oraz E 451.

Produkt stanowi odpowiednią kompozycję soli fosforowych  stosowanych jako surowce.

 

5. Pakowanie i oznakowanie

Mieszanki wielofosforanowe  spożywcze  pakowane są w worki polietylenowe w ilości po 25 kg. Worki umieszcza się na paletach i pokrywa folią. Dopuszcza się inny rodzaj opakowania po uzgodnieniu z odbiorcą.

Opakowania spełniają wymagania prawne określone dla materiałów i wyrobów  przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Na opakowaniu mieszanki wielofosforanowej spożywczej  umieszcza się co najmniej:

-          nazwę i adres producenta,

-          nazwę produktu,

-          masę netto,

-          numer partii,

-          datę ważności.

Numer partii oznacza: rok/miesiąc/numer kolejnej partii zapakowanej w miesiącu. Dodatkowo na opakowaniu umieszcza się numer kontrolny osoby pakującej produkt.

6. Badania mikrobiologiczne

Mieszanki wielofosforanowe  spożywcze spełniają wymagania prawne dotyczące specyfikacji i kryteriów czystości dla dozwolonych substancji dodatkowych stosowanych w środkach spożywczych.

W wyrywkowych badaniach mikrobiologicznych produktu nie stwierdzono obecności bakterii: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, beztlenowych przetrwalnikujących i pałeczek Salmonelli.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują również, że produkt nie stanowi korzystnego środowiska dla rozwoju i namnażania się pałeczek z rodzaju Salmonella.

 

7. Zawartość substancji obcych

Mieszanki  wielofosforanowe  spożywcze  spełniają wymagania prawne dotyczące zawartości substancji zanieczyszczających dla dozwolonych substancji dodatkowych.

W procesie produkcji stosowane są surowce wolne od zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych, mikrobiologicznych /zgodnie z deklaracją ich dostawców/, w tym wolne od: mykotoksyn, pestycydów, antybiotyków, hormonów, dioksyn i na żadnym etapie procesu produkcji i konfekcjonowania nie są dodawane substancje zawierające w/w.

Zawartość metali ciężkich spełnia wymagania przepisów prawnych dotyczących dozwolonych substancji dodatkowych.

W procesie produkcji /na żadnym z etapów/ nie dodaje się: substancji pochodzenia organicznego, substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, substancji barwiących, emulgatorów, antyutleniaczy, substancji konserwujących, substancji słodzących, aromatów, tłuszczów zwierzęcych, rozpuszczalników ani żadnych innych ulepszaczy. 

 

8. Zawartość alergenów

Mieszanki wielofosforanowe  spożywcze  nie zawierają alergenów i całkowicie wykluczona jest możliwość zanieczyszczenia krzyżowego substancjami wywołującymi alergię, takimi jak:

 

-          Zboża zawierające gluten tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne,

-          Ryż i pochodne,

-          Kukurydza i pochodne,

-          Soja i produkty pochodne,

-          Gryka,

-          Drożdże,

-          Lecytyna,

-          Gluten,

-          Seler i produkty pochodne,

-          Cynamon,

-          Orzechy, tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy pistacjowe, orzechy makadamia lub orzechy Queensland, a także produkty pochodne,

-          Orzeszki ziemne /arachidowe/ i produkty pochodne,

-          Nasiona sezamu i produkty pochodne,

-          Kakao i jego produkty włączając masło kakaowe,

-          Olejek kolendry,

-          Strączkowe,

-          Owoce z pestkami morela, śliwka, wiśnia itp.,

-          Gorczyca i produkty pochodne,

-          Żelatyna,

-          Laktoza,

-          Musztarda i jej produkty,

-          Jaja i produkty pochodne,

-          TVP /Teksturowane białka warzywne/,

-          HVP /Hydrolizowane białka warzywne/,

-          Mleko i produkty pochodne,

-          Proteiny mleka /np. kazeina, serwatka/,

-          Mięso /wołowe, wieprzowe, drobiowe/ i produkty mięsne,

-          Skorupiaki oraz małże i produkty pochodne,

-          Mięczaki i produkty pochodne,

-          Ryby i produkty pochodne,

-          Drób i produkty drobiowe,

-          Wanilina,

-          Barwniki naturalne,

-          Barwniki azowe ( E110),

-          Tartazyna (E 102),

-          Rośliny baldaszkowate,

-          Marchewka,

-          Łubin i produkty pochodne,

-          Mak,

-          Kolendra,

-          Konserwanty,

-          Kwas benzoesowy (E210-E213),

-          Glutaminiany (E620-E625),

-          Siarczki (E220-E228),

Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg  lub 10 mg/l w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2.

 

9. GMO

Mieszanki wielofosforanowe  spożywcze jako substancje nieorganiczne, jak również surowce wykorzystywane w procesie ich produkcji nie są organizmami genetycznie modyfikowanymi w myśl obowiązujących przepisów prawnych.

10. Promieniotwórczość

Mieszanki wielofosforanowe  spożywcze charakteryzują się znikomym stężeniem naturalnych pierwiastków promieniotwórczych, zawierającym się w granicach błędu pomiaru, odpowiadającym stężeniom tych pierwiastków w produktach żywnościowych pochodzenia roślinnego.  W procesie technologicznym nie stosuje się:

-  napromieniowania produktu,

- jonizacji produktu.

 

11. Wartości odżywcze

Mieszanki wielofosforanowe  spożywcze nie posiadają wartości odżywczych. Nie wykonuje się oznaczeń wartości odżywczych, w tym wartości energetycznej produktu oraz zawartości witamin i alkoholu.

12. Termin trwałości

Termin trwałości mieszanek wielofosforanowych wynosi 24 miesiące od daty produkcji.

13. Sposób użycia

Warunki stosowania mieszanek wielofosforanowych regulują odpowiednie wymagania prawa krajowego, międzynarodowego i unijnego w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych.

14. CCP

Po przeprowadzeniu na każdym etapie produkcji identyfikacji, analizy zagrożeń i oceny ryzyka według FMEA, wyznaczono jeden krytyczny punkt kontrolny /CCP/. Zidentyfikowano go na etapie pakowania produktu. Zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności wynika z możliwości wystąpienia w gotowym wyrobie zanieczyszczeń obcych - metalicznych. W celu eliminacji zagrożenia ustanowiono kombinację środków nadzoru w postaci:  przesiewaczy oraz przepływowych oczyszczaczy magnetycznych.

Monitorowanie wyznaczonego CCP, ewentualne działania korekcyjne i korygujące oraz walidacja i weryfikacja prowadzone są zgodnie z zapisami w „Planie HACCP  dla DSD”.

 

15. Glass Control i Pest Control

Obszar produkcji, a w tym  proces technologiczny, objęty jest nadzorem w ramach programów Glass Control i Pest Control.

Glass Control ma na celu wyeliminowanie zanieczyszczeń typu: szkło, drewno lub twardy plastik. W ramach programu Pest Control firma zewnętrzna /na mocy stosownej umowy/ prowadzi ochronę przed szkodnikami.

 

16. Analizy chemiczne

Badanie produktu w zakresie parametrów gwarantowanych wykonywane jest przez zakładowe Laboratorium Kontroli Jakości zgodnie z zatwierdzonym „Planem Analiz Surowców, Międzyoperacyjnych i Wyrobów Gotowych”.

Do każdej partii produktu dołączane jest Świadectwo Analizy.

Badania: mikrobiologiczne, zawartości SO2, dioksyn zlecane są laboratoriom zewnętrznym.

 

17. Magazynowanie

Mieszanki wielofosforanowe  spożywcze  nie wymagają  specjalnych warunków magazynowania /na jakość produktu przechowywanego w opakowaniach jednostkowych nie mają wpływu: temperatura, wilgotność otoczenia itp./

Produkt należy przechowywać  w pomieszczeniach przystosowanych do magazynowania produktów spożywczych.

 

18. Transport

Mieszanki wielofosforanowe należy przewozić krytymi, czystymi środkami transportu. W przypadku obsługi logistycznej przez ”ALWERNIA” S.A. transport odbywa się przez kwalifikowanych przewoźników.

19. Certyfikaty

Produkcja i sprzedaż wyrobu objęta jest :

-       Systemem  Zarządzania Jakością,

         certyfikowanym  na zgodność z normą  PN-EN ISO 9001,

-       Systemem  Zarządzania Środowiskowego,

         certyfikowanym  na zgodność  z normą PN-EN ISO

-       Systemem  Zarządzania  Bezpieczeństwem  Żywności,

          certyfikowanym  na zgodność  z normą   PN-EN ISO 22000,

-       Certyfikatem  Koszerności.

 

www.alwernia.com.pl

Alwernia, 05.12.2014 KK/24, wydanie 4