slide1 slide2

Produkty

Azotan potasu

1. Zastosowanie

 

Hutnictwo, metalurgia, pirotechnika

Produkcja wysokogatunkowego szkła, powłok szkliwionych, emalii i powierzchni glazur. Chemiczne hartowanie szkła. Produkcja prochu czarnego, mieszanek pirotechnicznych i materiałów wybuchowych. Procesy obróbki powierzchni nisko i wysokostopowych stali.

 

2. Własności

fizykochemiczne

Postać i barwa

 

 

Zapach

Drobnokrystaliczna substancja o barwie od białej do kremowej, rozpuszczalna w wodzie. Dopuszcza się nietrwałe zbrylenia produktu po dłuższym okresie magazynowania.

Substancja bezwonna

 

3. Wymagania jakościowe

 

Wymagania

Parametry gwarantowane

Metoda analityczna

 

Gatunek I

Gatunek II

 

Zawartość KNO3 w suchej masie

%m/m

min. 99,5

min.99,0

obliczeniowa wg. PA/LJ/87

 

Chlorki    (Cl- )

ppm

 max. 200

max. 200

potencjometryczna wg PA/LJ/81

 

Magnez  (Mg)

ppm

max. 50

-

spektrometryczna wg PA/LJ/48

 

Wapń     (Ca)

ppm

max. 30

-

 

Azotyny   w/p  na   KNO2

 

       ppm

 

max. 100

max. 100

spektrofotometryczna

wg PN-72/C-84023

 

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

   %m/m

max. 0,02

max. 0,05

wagowa wg PN-70/C-84129

 

Straty suszenia w 1050C

%m/m

max. 0,2

max. 0,3

 

Na życzenie klienta produkt może zawierać substancję antyzbrylającą.

 

4. Pakowanie

 

Azotan potasu pakowany jest do worków polietylenowych w ilości 25 kg lub big-bagów (kontenerów elastycznych) w ilości 1000kg. Standardowo worki umieszcza się na paletach. Zgodnie z życzeniami odbiorcy dopuszcza się inny rodzaj opakowania, które zapewni zachowanie jakości produktu oraz bezpieczeństwo podczas transportu, w tym przepisy dotyczące opakowań do transportu towarów niebezpiecznych

5. Transport

 

Kryte środki transportu samochodowego, kolejowego lub morskiego w warunkach zabezpieczających jakość produktu i bezpieczeństwo transportu. Saletra potasowa podlega przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych ADR/RID i IMDG.

Numer UN: 1486. Klasa zagrożenia w transporcie: 5.1. Grupa pakowania: III.

6. Magazynowanie

 

Przechowywać w oryginalnych, oznakowanych opakowaniach, szczelnie zamkniętych kiedy nie są używane. Przechowywać w suchym, chłodnym i odpowiednio wentylowanym magazynie. Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi oraz substancjami redukującymi. Trzymać z dala od otwartego ognia / ciepła. Chronić przed źródłem zapłonu.

Produkt należy przechowywać zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu

 

7. Certyfikaty

Produkcja wyrobu odbywa się zgodnie z procedurami ustanowionymi w ramach:

Systemu Zarządzania Jakością – certyfikowanego na zgodność z normą PN-EN ISO 9001,

Systemu Zarządzania Środowiskowego – certyfikowanego na zgodność z normą PN-EN ISO 14001.

 

8.Termin trwałości

24 miesiące od daty produkcji.

 

                 

www.alwernia.com.pl                                                                                     Alwernia 27.10.2015        TKK/8 wyd. 1