slide1 slide2

Produkty

MagPlon 3,5-8-15

B.1.1. NAWÓZ NPK Z MAGNEZEM, SODEM I SIARKĄ 3,5N, 8P2O5, 15K2O (5MgO, 4Na2O, 28SO3)

1. Zastosowanie


 

Rolnictwo,
sadownictwo,
ogrodnictwo
 

 

Uniwersalny nawóz kompleksowy przeznaczony pod wszystkie uprawy.
Szczególnie polecany do nawożenia roślin, które nie tolerują chlorków
i siarkolubnych, jak: rzepak, warzywa kapustne, rośliny motylkowe oraz
ziemniaki. Zapewnia prawidłowe żywienie upraw warzywniczych,
sadowniczych, roślin i krzewów ozdobnych, Nawóz do stosowania
w uprawach pod osłonami i w gruncie, na wszystkich rodzajach gleb.

2. Własności

fizykochemiczne

 Postać

Granulki o rozmiarze ziarna w zakresie 1,25 ÷ 6,0 mm (min. 80 % populacji),
barwy od jasnoszarej do ciemnoszarej.
Dopuszcza się nietrwałe zbrylenie produktu po dłuższym okresie
magazynowania.

3. Wymagania jakościowe

Wymagania

Parametry

gwarantowane

Metoda analityczna

Azotu amonowego w przeliczeniu na N, % m/m

 3,5

Zgodnie
z Rozporządzeniem
WE nr 2003/2003

Związków fosforu rozpuszczalnych w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, w przeliczeniu na P2O5 , % m/m

8,0

Związków fosforu rozpuszczalnych w wodzie, w przeliczeniu na P2O5, % m/m

6,0

Związków potasu rozpuszczalnych w wodzie, w przeliczeniu na K2O, % m/m

15,0

Związków magnezu, w przeliczeniu na MgO, % m/m

5,0

Związków sodu rozpuszczalnych w wodzie, w przeliczeniu na Na2O, % m/m

4,0

Związków siarki rozpuszczalnych w wodzie, w przeliczeniu na SO3, %
m/m

28,0


Produkt spełnia wymagania dla typów nawozów oznaczonych znakiem „ NAWÓZ WE”, zawarte w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących nawozów.

4. Pakowanie


Worki polietylenowe, masa netto 25 kg. Opakowania big-bagi , masa netto 500 kg. Standardowo worki umieszcza się na paletach. Zgodnie z życzeniami odbiorcy dopuszcza się inny rodzaj opakowania, które będzie zapewniać zachowanie jakości produktu oraz bezpieczeństwo podczas transportu.

5. Transport


Kryte środki transportu samochodowego, kolejowego lub morskiego w warunkach zabezpieczających jakość produktu oraz bezpieczeństwo transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. MAGPLON 3,5-8-15 nie jest substancją niebezpieczną w rozumieniu przepisów RID i ADR.

6. Magazynowanie


Opakowania należy przechowywać w magazynach, w warunkach zabezpieczających jakość produktu oraz chroniących przed bezpośrednim działaniem słońca i zawilgoceniem, zgodnie z informacjami znajdującymi się na opakowaniu.

7. Certyfikaty


Produkcja i sprzedaż wyrobu objęta jest :
- Systemem Zarządzania Jakością, certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 9001,
- Systemem Zarządzania Środowiskowego,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 14001.

 

8. Termin trwałości

 


36 miesięcy od daty produkcji.

www.alwernia.com.pl

Alwernia, 24.11.2012 KK/29, wydanie 3