slide1 slide2

O nas

O nas

"Alventa" Spółka Akcyjna
32-566 Alwernia, ul. Karola Olszewskiego 25
tel. (48-12) 258 91 00, fax. (48-12) 283 21 88
e-mail: alventa@alventa.com

Rejestr Handlowy:

Rejestr Przedsiebiorców:
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer rejestru: KRS 0000049603

NIP 675 000 02 66

Nr rejestrowy BDO:000022133


Kapitał zakładowy 5.258.168,00 zł. (wpłacony w całości)

Konto bankowe:

mBank SA O/Kraków
94 1140 1081 0000 3183 2200 1001