slide1 slide2

O nas

Polityka prywatności

Wszelkie prawa do całej zawartości Serwisu internetowego są zastrzeżone.

Serwis zawiera elementy chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Serwisu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych.

Żadna część Serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana - bez uprzedniej pisemnej zgody  „Alventa” S.A.

W pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób odwiedzających Serwis informujemy, iż w przypadku przekazania nam dobrowolnie Państwa danych osobowych, przechowujemy je w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 2002 Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a  „Alventa” SA będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.


Strona wykorzystuje mechanizm „cookies”.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Firma zbierająca dane: „Alventa” S.A.  ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia.

 Aktualne informacje znajdziesz tutaj www.alventa.com