slide1 slide2

Kontakt

Kontakt


Wyświetl większą mapę

"Alventa" Spółka Akcyjna
32-566 Alwernia, ul. Karola Olszewskiego 25
tel. (48-12) 258 91 00, fax. (48-12) 283 21 88
e-mail:

 

Sekretariat
tel:     (48-12) 258 91 35
fax:     (48-12) 283 21 88

 

Dział Marketingu i Sprzedaży
kierownik działu: Agnieszka Lubicz Lisowska
tel:   
(48-12) 258 93 37,
(48-12) 258 94 37,
(48-12) 258 92 78,
(48-12) 258 92 79,
(48-12) 258 92 80
fax: (48-12) 283 21 99

 

Dział Zakupów i Logistyki
kierownik działu: Józef Filipek
tel:    
(48-12) 258 94 24,
(48-12) 258 91 83,
(48-12) 258 93 48,
(48-12) 258 92 81,
(48-12) 258 91 88,
(48-12) 258 94 30
fax: 
(48-12) 283 22 00
(48-12) 258 91 30

 

Rejestr Handlowy:

Rejestr Przedsiebiorców:
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer rejestru: KRS 0000049603

NIP 675 000 02 66

Kapitał zakładowy 5.258.168,00 zł. (wpłacony w całości)

Konto bankowe:

BRE Bank SA O/Kraków
94 1140 1081 0000 3183 2200 1001

 


Kliknij na mapkę, aby zobaczyć szczegóły