slide1 slide2

Spółki

 

Alventa Invest Sp. z o.o. 
ul. Karola Olszewskiego 25
32-566 Alwernia

e-mail: invest@alwernia.com.pl
www.alwernia-invest.com.pl

NIP 6282243879 
Regon 121411169

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000371178

Więcej informacji o Alventa Invest Sp. z o.o.

 

Alventa Service Sp. z o.o. 
ul. Karola Olszewskiego 25
32-566 Alwernia

e-mail: biuro@alwerniaservice.pl
www.alwerniaservice.pl

NIP 6751152506  
Regon 351370481

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000028984

Więcej informacji o Alventa Service Sp. z o.o.

 

Smart Nanotechnologies S.A.
ul. Karola Olszewskiego 25
32-566 Alwernia

e-mail: kontakt@smartnanotech.com.pl
www.smartnanotechnologies.com.pl

NIP 6282260607
Regon 122981957

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000690848

Więcej informacji o Smartnanotechnologies SA

 

Alventa Trade Sp. z o.o.
ul. Karola Olszewskiego 25
32-566 Alwernia

NIP: 6282055899
REGON: 356753844

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000171808

Więcej informacji o Alventa Trade Sp. z o.o.

 

H&R "Alventa Invest" Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Karola Olszewskiego 25
32-566 Alwernia

NIP: 6772259675
REGON: 120139216

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000244755

Więcej informacji o H&R "Alventa Invest" Sp. o.o.  Sp.k.

Aktualne informacje znajdziesz tutaj www.alventa.com