slide1 slide2

ISO

ISO

Aby spełnić coraz wyższe bieżące wymagania, potrzeby i oczekiwania stawiane przez stałych i potencjalnych Klientów, „Alventa" S.A. utrzymuje w ramach Zintegrowanych Systemów Zarządzania:

System Zarządzania Jakością

System Zarządzania Środowiskowego

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Wszystkie systemy są certyfikowane: Certyfikaty PCBC oraz IQNet.

Zakres certyfikacji stanowi treść przyznanych Certyfikatów i jest odpowiedni dla każdego z ww. systemów zarządzania. 

Decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością Zarząd Spółki podjął w 1995 roku.

11 maja 1998 roku Spółka otrzymała Certyfikat na zgodność z wymaganiami normy ISO 9002:1994. W roku 2002 System został re-certyfikowany na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2000.

Data pierwszej certyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskowego to 30 grudnia 1999 roku.

25 lipca 2001 roku Spółka wdrożyła i certyfikowała System Zarządzania HACCP, zgodny z wymaganiami duńskiej normy DS. 3027. W zawiązku z wycofaniem przedmiotowej normy, Spółka wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, zgodny z wymaganiami normy ISO 22000 i w 2007 roku uzyskała Certyfikat.

Certyfikaty utrzymywane są nieprzerwanie od dnia pierwszej certyfikacji poszczególnych Systemów Zarządzania.

Od samego początku nadzór nad wdrażaniem i utrzymywaniem Systemów Zarządzania w Spółce oraz certyfikację prowadziła Firma Bureau Veritas Quality International (obecnie Bureau Veritas). Od roku 2016 certyfikację i nadzór nad Zintegrowanymi Systemami Zarządzania w Spółce prowadzi Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

 Aktualne informacje znajdziesz tutaj www.alventa.com