slide1 slide2

Produkty

Dalmag S

Nawóz WE – siarczan magnezu granulowany

1. Zastosowanie

Rolnictwo, sadownictwo, ogrodnictwo, leśnictwo

Uniwersalny nawóz przeznaczony do wszystkich upraw z niedoborem magnezu i siarki, jak również do regularnego nawożenia magnezem i siarką. Twardość i sypkość gwarantuje wysiewanie przy pomocy wszystkich siewników. Nadaje się do stosowania jako pojedynczy nawóz lub jako składnik mieszanek nawozowych.

2. Własności fizykochemiczne

Postać i barwa

Granulki o barwie jasnobrązowej do ciemnobrązowej

Zapach

Substancja bezwonna

Rozpuszczalność w wodzie

Rozpuszczalny

3. Wymagania jakościowe

Wymagania

Parametry

gwarantowane

Metoda analityczna

Magnez (Mg) rozpuszczalny w wodzie, w przeliczeniu na MgO %(m/m)

17

Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 13.10.2003 r. ze zmianami

Siarka (S) rozpuszczalna w wodzie w przeliczeniu na SO3%(m/m)

35


Nawóz posiada w swoim składzie mikro i makro elementy: do 2 % azotu (N) całkowitego oraz w przybliżeniu 1,4 % wapnia (Ca), 10 ppm boru (B), 3 ppm żelaza (Fe) oraz 1,5 ppm cynku (Zn) – związków rozpuszczalnych w wodzie jako pierwiastków. Granulacja nawozu od 2,0-5,6 mm wynosi co najmniej 80 % (m/m).

Produkt spełnia wymagania dla typów nawozów oznaczonych znakiem „ NAWÓZ WE”, zawarte w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących nawozów.

4. Pakowanie

Nawóz DALMAG S pakowany jest do big-bagów 500 kg lub worków polietylenowych w ilości po 25 kg.

Standardowo worki umieszcza się na paletach i pokrywa folią.

Zgodnie z życzeniami odbiorcy dopuszcza się inny rodzaj opakowania, które będzie zapewniać zachowanie jakości oraz bezpieczeństwo podczas transportu

5. Transport

Nawóz DALMAG S należy przewozić krytymi środki transportu drogowego lub kolejowego w warunkach zabezpieczających jakość produktu i bezpieczeństwo transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.

Nawóz DALMAG S nie podlega przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych RID i ADR.

6. Magazynowanie

Opakowania z nawozem DALMAG S należy przechowywać w miejscach nie nasłonecznionych, z dala od urządzeń grzewczych. Dopuszcza się przechowywanie

w magazynach otwartych, pod warunkiem zabezpieczenia (np. folią) przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych i słońca.

7. Certyfikaty

Produkcja wyrobu odbywa się zgodnie z procedurami ustanowionymi w ramach :

  • Systemu Zarządzania Jakością – certyfikowanego na zgodność z normą PN-EN ISO 9001,

  • Systemu Zarządzania Środowiskowego – certyfikowanego na zgodność z normą PN-EN ISO 14001.

www.alwernia.com.pl

Alwernia, 11.10.2012 ISK/174, wydanie 2