slide1 slide2

Produkty

MagPlon 11-24

B.1.1. NAWÓZ PK Z MAGNEZEM, SODEM I SIARKĄ 11P2O5, 24K2O (8MgO, 4Na2O, 10SO3)

1. Zastosowanie


 

Rolnictwo,
sadownictwo,
ogrodnictwo
 

 

Uniwersalny nawóz mineralny przeznaczony pod wszystkie rośliny uprawne,
zwłaszcza w uprawie zbóż, rzepaku oraz buraków cukrowych. Szczególnie
polecany do jesiennego nawożenia zbóż ozimych i rzepaku na
stanowiskach bogatych w azot. Do stosowania w sadownictwie oraz na
użytkach zielonych, na wszystkie rodzaje gleb, zwłaszcza ubogie w potas.

2. Własności

fizykochemiczne

 Postać

Granulki o rozmiarze ziarna w zakresie 1,25 ÷ 6,0 mm
(min. 80 % populacji), barwy od jasnoszarej do ciemnoszarej.
Dopuszcza się nietrwałe zbrylenie produktu po dłuższym okresie
magazynowania.

3. Wymagania jakościowe

Wymagania

Parametry

gwarantowane

Metoda analityczna

Związków fosforu rozpuszczalnych w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, w przeliczeniu na P2O5 , % m/m

11,0

 

 

 

 

 

 

Zgodnie
z Rozporządzeniem
WE nr 2003/2003

Związków fosforu rozpuszczalnych w wodzie, w przeliczeniu na P2O5, % m/m

6,0

Związków potasu rozpuszczalnych w wodzie, w przeliczeniu na K2O, % m/m

24,0

Związków magnezu, w przeliczeniu na MgO, % m/m

8,0

Związków sodu rozpuszczalnych w wodzie, w przeliczeniu na Na2O, % m/m

4,0

Związków siarki rozpuszczalnych w wodzie, w przeliczeniu na SO3, %
m/m

10,0


Produkt spełnia wymagania dla typów nawozów oznaczonych znakiem „ NAWÓZ WE”, zawarte w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących nawozów.

4. Pakowanie


Worki polietylenowe, masa netto 25 kg. Opakowania big-bagi , masa netto 500 kg.
Standardowo worki umieszcza się na paletach.
Zgodnie z życzeniami odbiorcy dopuszcza się inny rodzaj opakowania, które będzie zapewniać
zachowanie jakości produktu oraz bezpieczeństwo podczas transportu.

5. Transport


Kryte środki transportu samochodowego, kolejowego lub morskiego w warunkach zabezpieczających jakość produktu oraz bezpieczeństwo transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. MAGPLON 11-24 nie jest substancją niebezpieczną w rozumieniu
przepisów RID i ADR.

6. Magazynowanie


Opakowania należy przechowywać w magazynach, w warunkach zabezpieczających jakość produktu oraz chroniących przed bezpośrednim działaniem słońca i zawilgoceniem, zgodnie z informacjami znajdującymi się na opakowaniu.

7. Certyfikaty


Produkcja i sprzedaż wyrobu objęta jest :
- Systemem Zarządzania Jakością,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 9001,
- Systemem Zarządzania Środowiskowego,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 14001.

 

8. Termin trwałości

 


36 miesięcy od daty produkcji.

www.alwernia.com.pl

Alwernia, 24.11.2012 KK/14, wydanie 2