slide1 slide2

Produkty

Saletra wapniowa - roztwór

NAWÓZ WE – ROZTWÓR AZOTANU WAPNIA

EINECS : 239-289-5

1. Zastosowanie


 

 

Rolnictwo , sadownictwo, ogrodnictwo


 

 

Zalecany do nawożenia interwencyjnego i produkcyjnego - roślin uprawianych w szklarniach i tunelach, roślin ozimych i zbóż, pogłównego-buraka cukrowego, kukurydzy, maku, koniczyny, mieszanek zielonych oraz do uzupełnienia wapnia w żywieniu roślin. Stosuje się dolistnie i doglebowo. Charakteryzuje się szybkim działaniem, polecany na wszystkich glebach, a zwłaszcza tych o kwaśnym odczynie.

2. Własności

fizykochemiczne

Postać

 

 

 

Temperatura krystalizacji

Bezbarwna lub w odcieniu jasnożółtym/zielonkawym, gęsta ciecz o charakterystycznym zapachu, bez zanieczyszczeń obcych.

- 5oC

3. Wymagania jakościowe

Wymagania

Parametry

gwarantowane

Metoda analityczna

Azotu całkowitego {azotanowego i amonowego} (jako N), %(m/m)

min. 8

 

Zgodnie
z Rozporządzeniem WE
nr 2003/2003

Azotu amonowego ( jako N ), %(m/m)

max. 1

Związków wapnia rozpuszczalnych w wodzie w/p na CaO, %(m/m)

min. 15


Produkt spełnia wymagania dla typów nawozów oznaczonych znakiem „ NAWÓZ WE”, zawarte w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących nawozów.

4. Pakowanie


Saletra wapniowa - roztwór pakowana jest do:
- polietylenowych pojemników po 1 m3,
- autocystern
Dopuszcza się inny rodzaj opakowania, zgodnie z życzeniami odbiorcy.

5. Transport


Saletrę wapniową – roztwór należy przewozić w opakowaniach, środkami transportu samochodowego lub kolejowego, w warunkach zabezpieczających jakość produktu i bezpieczeństwo transportu. Saletra wapniowa –roztwór nie jest substancją niebezpieczną w rozumieniu przepisów RID i ADR.

6. Magazynowanie


Opakowania z saletrą wapniową – roztworem należy przechowywać w magazynach i na otwartym powietrzu warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem ciałami obcymi. Można również przechowywać jak inne produkty płynne – w dostosowanych zbiornikach.

7. Certyfikaty


Produkcja i sprzedaż wyrobu objęta jest :
- Systemem Zarządzania Jakością,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 9001,
- Systemem Zarządzania Środowiskowego,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 14001.

8. Termin trwałości

 

12 miesięcy od daty produkcji.

www.alwernia.com.pl

Alwernia, 24.11.2012 KK/27, wydanie 2