slide1 slide2

Dotacje UE

POIG 1.4

 

 

Od dnia 01 marca 2014 r. do 30 grudnia 2015 r., Alwernia Spółka Akcyjna (obecnie "Alventa" S.A.) realizowała:

 

Projekt Nr: POIG.01.04.00-12-095/13

 

Tytuł Projektu: "Opracowanie wysoce innowacyjnej technologii otrzymywania polifosforanów na bazie stałego P2O5

 

Dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych

 

Koszt realizacji projektu:                                    2 346 715,00 PLN

Wysokość otrzymanego dofinansowania:    1 077 463,50 PLN

 

 

 Aktualne informacje znajdziesz tutaj www.alventa.com