slide1 slide2

Dotacje UE

RPMP

 

 

Kwas EG

Tytuł Projektu: „Opracowanie nowej technologii produkcji kwasu fosforowego wysokiej czystości, pozwalającej na znaczną intensyfikację wydajności procesu dzięki innowacyjnej metodzie odarseniania stosowanego surowca”

 

 

 Rozbudowa infrastruktury badawczej

 Tytuł Projektu: „Rozwój infrastruktury badawczej w Alwernia Spółka Akcyjna”
(obecnie w "Alventa" S.A.)

 Aktualne informacje znajdziesz tutaj www.alventa.com