slide1 slide2

Dotacje UE

NCBiR

                  

 


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest organizatorem Konkursów prowadzonych w ramach Programu INNOTECH.

 


Informacja na temat I konkursu w ramach Programu INNOTECH.


INNOTECH jest kompleksowym programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu, ze szczególnym wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii.


Celem Programu INNOTECH jest:
· Zwiększenie liczby opracowanych i wdrożonych innowacji technologicznych,
· Zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na badania naukowe i prace rozwojowe służące gospodarce,
· Wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z uczelniami i jednostkami badawczymi sektora publicznego.

Program INNOTECH ma przyczynić się do zwiększenia udziału produktów zaawansowanych technologii w strukturze przychodów przedsiębiorstw uczestniczących w Programie, co przełoży się na stworzenie podstaw, szybszego niż obecnie, wzrostu udziału produktów zaawansowanych technologii w PKB polskiej gospodarki.


Z.Ch. „Alwernia” S.A. (obecnie "Alventa" S.A.) laureatem I konkursu INNOTECH


Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A. (obecnie "Alventa" S.A.), działając jako lider Konsorcjum utworzonego wspólnie z Instytutem Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego w Warszawie, do I konkursu INNOTECH zgłosiły projekt pod nazwą "Opracowanie technologii produkcji nowoczesnych antypirenów hybrydowych".

Zgodnie z regulaminem I konkursu INNOTECH i podpisaną umową z NCBiR, dostawcy: aparatów laboratoryjnych, surowców, usług, certyfikacja, opracowanie projektu technicznego itp., będą wyłaniani w ramach organizowanych konkursów. Ogłoszenie otwarcia każdego konkursu, jego przedmiotu, czasu trwania, warunków wyboru oferenta oraz wyniki będą zamieszczane na stronach http://www.alwernia.com.pl/ w zakładce NCBiR.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:
· Janusz Cholewa, tel.: 12 / 25-89-231, mail: jcholewa@alwernia.com.pl
· Marcin Figura,    tel.: 12 / 25-89-296, mail: mfigura@alwernia.com.pl

Aktualne informacje znajdziesz tutaj www.alventa.com