slide1 slide2

O nas

Dotacje

"ALVENTA" S.A. realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską:

Program zrealizowany:
„Misja gospodarcza i udział dla zainteresowanych firm w Międzynarodowych Targach Iraq Agro-Food, Erbil/Irak”, 21-24 listopada 2011 r.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Oś Priorytetowa 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie   6.5 Promocja polskiej gospodarki
Poddziałanie  6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE  - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 

Program „INNOTECH”  Ścieżka Programowa IN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Dofinansowanie projektu pt. ”Opracowanie technologii produkcji nowoczesnych antypirenów hybrydowych” realizowanego przez konsorcjum Alwernia Spółka Akcyjna - Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie, numer umowy o dofinansowanie: INNOTECH-K1/IN1/12/156793/NCBR/12. Realizacja 01.04.2012-31.03.2015.

 

 

 

 

Aktualne informacje znajdziesz tutaj www.alventa.com