slide1 slide2

O nas

Władze spółki

Struktura władz:

  • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

Rada Nadzorcza

Wojciech Cyrul - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Paweł Kowal - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Ryszard Borowiecki - Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Szumański - Czlonek Rady Nadzorczej


Zarząd

Wiesław Hałucha - Prezes Zarządu
Mirosław Olech - Członek Zarządu ds. Technicznych

Do kierownictwa Spółki należą ponadto:


Agnieszka Kramarczyk - Główny Księgowy - Prokurent
Mirosław Szpila - Dyrektor Handlowy

 Aktualne informacje znajdziesz tutaj www.alventa.com