slide1 slide2

O nas

Władze spółki

Struktura władz:

  • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

Rada Nadzorcza

Wojciech Cyrul - Przewodniczący
Paweł Kowal - Czlonek Rady Nadzowczej
Ryszard Borowiecki - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Wiesław Hałucha - Prezes Zarządu
Mirosław Olech - Członek Zarządu ds. Technicznych

Do kierownictwa Spółki należą ponadto:


Agnieszka Kramarczyk - Główny Księgowy - Prokurent
Mirosław Szpila - Dyrektor Handlowy