slide1 slide2

O nas

Forma własności

Status prawny

Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A. przekształcone zostały z przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i wpisane do rejestru handlowego pod pozycją H/B 3806 w 1991 roku.

W 1993 roku Spółka włączona została do Programu Powszechnej Prywatyzacji, a w roku 1995 akcje Spółki wniesione zostały do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Od 1996 roku akcje Spółki znajdują się w obrocie niepublicznym.

 

W 2000 r. CIECH SA został większościowym akcjonariuszem Z. Ch. "Alwernia" SA.

 

25 lipca 2013 roku CIECH SA i Alwernia Invest Sp. z o.o. podpisały umowę sprzedaży 99,62% akcji Zakładów Chemicznych "Alwernia" SA.

 

Z dniem 9 grudnia 2013 roku uległa zmianie nazwa Spółki  z dotychczasowej Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A. na „Alwernia” Spółka Akcyjna, a 27 września 2018 nazwa została zmieniona na "Alventa" S.A.

 


Obecnie "Alventa Invest" Sp. z o.o. posiada 100% akcji "Alventa" S.A.


Alventa Invest to spółka celowa należąca do międzynarodowej Grupy KERMAS, zajmującej się między innymi produkcją i dystrybucją chromu.

 Aktualne informacje znajdziesz tutaj www.alventa.com