slide1 slide2

Laboratorium

Laboratorium Kontroli Jakości

 

Laboratorium Kontroli Jakości prowadzi działalność analityczną na potrzeby jednostek produkcyjnych, w celu zapewnienia stałego monitoringu jakości zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN 22000:2006. Działalność ta obejmuje badania surowców i wyrobów gotowych, a także analizy międzyoperacyjne dla wszystkich komórek produkcyjnych w firmie. Nasze usługi świadczymy również dla klientów zewnętrznych, służąc wiedzą i doświadczeniem w ramach metodyki i zakresu badań.

Naszymi atutami są: wykwalifikowany i fachowy personel, organizacja pracy umożliwiająca elastyczność i odpowiednie tempo prowadzonych badań, wyposażenie w aparaturę kontrolno - pomiarową renomowanych i uznanych firm, umożliwiającą uzyskanie rzetelnych i dokładnych wyników.

Prawidłowe funkcjonowanie laboratorium opiera się na stosowaniu metod opartych na polskich normach, a także opracowywaniu własnych metod badawczych i ich walidacji, oraz stosowaniu wyłącznie certyfikowanych wzorców i wysokiej klasy sprzętu podlegającego wymaganym legalizacjom, wzorcowaniom i sprawdzeniom.

Potwierdzeniem biegłości i wiarygodności generowanych wyników przez nasze laboratorium jest regularne uczestniczeniczenie w mędzylaboratoryjnych badaniach porównawczych organizowanych przez Centrum Badań Ekologicznych PAN. Zgodność uzyskiwanych wyników z wartościami referencyjnymi potwierdza nasze kompetencje.

Aktualne informacje znajdziesz tutaj www.alventa.com