slide1 slide2

Laboratorium

Laboratorium Ochrony Środowiska

Laboratorium Ochrony Środowiska działa w strukturach „Alventa” S.A. przeszło 30 lat. Laboratorium dzieli się na zespoły: Sekcję Ochrony Powietrza, Sekcję Ochrony Wód oraz Pracownię Stanowisk Pracy. Doświadczenia zdobyte w tak długim okresie, wprowadzanie nowych technik analitycznych i wysokiej klasy sprzętu oraz kompetentna, zaangażowana i wysoko wykwalifikowana kadra pracowników, pozwalają osiągnąć nam optymalne efekty pracy.

Obowiązujący w naszym Laboratorium System Zarządzania Jakością wdrożony został w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i PN-EN ISO 9001:2000. System Jakości obejmuje swoim zakresem wszystkie obszary i działania mające wpływ na jakość świadczonych przez nas usług.

Laboratorium wykonuje oznaczenia zgodnie z obowiązującymi polskimi normami, a także korzysta z walidowanych własnych procedur badawczych i przepisów analitycznych.

Najważniejszym celem, dla którego wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością jest zapewnienie, że nasz Klient uzyska usługę najwyższej jakości. Ustanowiony System Zarządzania Jakością obowiązuje wszystkich naszych pracowników, a zadeklarowany cel osiągamy m.in. przez:

  • nadzorowanie wyposażenia badawczo-pomiarowego i zachowanie spójności pomiarowej poprzez legalizację i wzorcowanie w GUM, OUM lub w akredytowanych laboratoriach wzorcujących,
  • terminową i zgodną z wymaganiami jakościowymi realizację usług badawczych,
  • korzystanie wyłącznie z certyfikowanych wzorców i materiałów odniesienia,
  • regularne uczestnictwo w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez ich systematyczne szkolenie i dokształcanie,
  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

 Aktualne informacje znajdziesz tutaj www.alventa.com