slide1 slide2

Laboratorium

OFERTA LABORATORIUM

 

Nasze laboratorium funkcjonuje w ramach firmy „Alventa” S.A.
Jesteśmy dostawcą usług badawczych w zakresie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy, monitoringu środowiska oraz analiz substancji nieorganicznych, zgodnie z wymaganiami Klientów.

 

Usługi te wykonujemy na najwyższym poziomie, zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną zapewniającą wiarygodność uzyskiwanych wyników badań. Gwarantujemy pełną niezależność, bezstronność i rzetelność świadczonych usług, jak również poufność i ochronę praw własności wszystkich naszych Klientów.

 
Badania w naszych pracowniach wykonywane są przez wykwalifikowany, kompetentny i zaangażowany personel, dysponujący wyposażeniem i metodami badawczymi właściwymi dla zamierzonego zastosowania oraz przeznaczenia wyniku badania.
W całym laboratorium obowiązuje wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001.
 
 
Kliknij tutaj aby zobaczyć ofertę badań laboratoryjnych.

Aktualne informacje znajdziesz tutaj www.alventa.com