slide1 slide2

Dotacje UE

Zapytania ofertowe

1. Zapytanie ofertowe dotyczące: Usługi przeprowadzenia prób przemysłowych opracowywanej technologii w określonych urządzeniach i warunkach procesowych.

2. Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawy 1050kg kwasu cyjanurowego w workach papierowych, wentylowych po 25kg, o jakości określonej w załączonej specyfikacji.

3. Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawy 1000kg melaminy w workach wentylowych po 25kg, o jakości określonej w załączonej specyfikacji.

4. Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawy 1000 kg haloizytu suszonego - frakcja FLS w workach polietylenowych.

5. Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawy 25 kg alkoholu poliwinylowego w worku polietylenowym 25 kg.

6. Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawy 25 kg grafitu ekspandowanego EG-290.

7. Zapytanie ofertowe dotyczące: Transportu kwasu cyjanurowego.

8. Zapytanie ofertowe dotyczące: Zakupu aparatury kontrolno-pomiarowej: dyfrakcjometr laserowy.

9. Zapytanie ofertowe dotyczące: Zakupu aparatury kontrolno-pomiarowej: waga termograwimetryczna TGA.

10. Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawy 200kg grafitu ekspandowanego EG-290.

11. Zapytanie ofertowe dotyczące: Usługi przeprowadzenia prób przemysłowych opracowanej technologii w określonych urządzeniach i warunkach procesowych na rok 2013.

12. Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawy 5000 kg kwasu cyjanurowego.

13. Zapytanie ofertowe dotyczące: Organizacji transportu, odprawy celnej ostatecznej 5000 kg kwasu cyjanurowego.

14. Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawy 0,5 t di i 0,5 t polipentaerytrytu.

15. Zapytanie ofertowe dotyczące: Przeprowadzenia testów uniepalniania tworzyw sztucznych.

16. Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawy 2000 kg melaminy.

17. Zapytanie ofertowe dotyczące: Przeprowadzenia audytu jednorazowego.

Załączniki: