slide1 slide2

Nagrody

Firma Bliska Środowisku 2008

Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A. zostały laureatem  Konkursu „Firma Bliska Środowisku 2008”. Uroczysta gala finałowa odbyła się 12.03.2009r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie w obecności przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Ambasady Królestwa Norwegii, Stowarzyszenia Green Bussiness Norway, a także przedstawicieli świata nauki i biznesu.
Program ten działa pod honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska i jest organizowany przez Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej (EFOE) przy współpracy z Ogólnopolskim Forum Promocji Biznesu.
Celem konkursów organizowanych przez EFOE jest wprowadzenie w życie idei podejścia ekologicznego jako strategii zarządzania przedsiębiorstwem i szeroko rozumiana promocja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.
Wizją programu „Firma bliska Środowisku” jest wykreowanie elity polskich przedsiębiorstw, które traktują zarządzanie proekologiczne jako priorytet ich strategii.

 

 Aktualne informacje znajdziesz tutaj www.alventa.com