slide1 slide2

Nagrody

Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju 2012

Wyróżnienie „Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju - 2012”

Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A. otrzymały tytuł „Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju - 2012 w małopolskiej edycji Konkursu „ Krajowi Liderzy  Innowacji i Rozwoju-2012”  w podkategorii Firma Duża.

Była to już  piąta edycja konkursu organizowanego przez Fundację Innowacyjności i Rozwoju. pod  patronatem  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ideą powstania konkursu jest promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze innowacyjnym. Konkurs ma charakter otwarty i jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnokrajowym, mającym  przyczynić się do upowszechniania idei innowacji i rozwoju w społeczeństwie oraz gospodarce.

Jednym z głównych kryteriów przyznawania dotacji ze środków UE w latach 2007 - 2013 jest ocena poziomu innowacyjności projektów oraz podmiotów ubiegających się o wsparcie ze środków unijnych. Uczestnictwo w konkursie przyczyni się do dokonania oceny stopnia innowacyjności projektów czy podmiotów, co może zostać wykorzystane we właściwej procedurze ubiegania się o dotacje unijne.

 

 Aktualne informacje znajdziesz tutaj www.alventa.com