slide1 slide2

Nagrody

Orły Exportu 2016

Alwernia SA otrzymała wyróżnienie w konkursie Regionalne Orły Eksportu 2016.
Regionalne Orły Eksportu to ogólnopolski cykl wydarzeń, który ma na celu promocję eksportu i tematów z nim związanych, poprzez omówienie najciekawszych kierunków zbytu, wskazanie sektorów z największym potencjałem eksportowym oraz wyłonienie i nagrodzenie regionalnych liderów eksportu.

Aktualne informacje znajdziesz tutaj www.alventa.com