slide1 slide2

Nagrody

Honorowy Dyplom i Certyfikat IPH

W dniu 19 listopada 2010 roku w reprezentacyjnych salach Urzędu Miasta Krakowa uroczyście obchodzono 160 rocznicę powstania Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie. Wśród licznie zaproszonych gości byli przedstawiciele świata kultury, nauki, władz rządowych i samorządowych oraz mediów. Uroczystość stanowiła okazję do podsumowania osiągnięć Izby oraz wyróżnienia firm i osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju gospodarczego miasta i regionu.
W trakcie uroczystości wręczono Honorowe Dyplomy im. Teodora Baranowskiego i certyfikaty potwierdzające wpis do Honorowej Księgi Nagród i Wyróżnień.
Nasza Spółka została wyróżniona w trakcie uroczystości aż 2 razy: Honorowym Dyplomem  im. Teodora Baranowskiego oraz Certyfikatem wpisu do Honorowej Księgi Nagród i Wyróżnień. Dyplom oraz certyfikat  w imieniu Spółki odebrał osobiście Pan Prezes Wiesław Hałucha.
Rada IPH od 2006 przyznaje Honorowe Dyplomy im. Teodora Baranowskiego firmom, które w sposób szczególny wyróżniają się na polu wdrażania i stosowania najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, technologicznych czy innych uznawanych za innowacyjne. To wyróżnienie jest przyznawane w nawiązaniu do proinnowacyjnej działalności Teodora Baranowskiego, który był trzecim prezesem Izby w 1874 roku, członkiem Bractwa Kurkowego, królem kurkowym w 1844 roku, członkiem Rady Miejskiej, wreszcie od 1849 roku – właścicielem fabryki oleju przy ul. Wolskiej gdzie pracowała pierwsza nie tylko w Krakowie, ale i w kraju maszyna parowa. Nasza Spółka znalazła się w gronie tych firm, które otrzymały w tym roku ten Honorowy Dyplom za innowacje, którą jest granulowany siarczan magnezu, nawóz, innowacyjny produkt nie wytwarzany dotychczas w krajach UE, otrzymywany w bezodpadowej, materiało- i energooszczędnej technologii, spełniający wymagania normy WE,  o granulowanej, łatwej do wysiewu, postaci i wysokiej zawartości szybko rozpuszczalnych i łatwo przyswajalnych związków magnezu.
Spółce wręczono również certyfikat  IPH potwierdzający wpis do Honorowej Księgi Nagród i Wyróżnień tj. za nagrody otrzymane w okresie listopad 2009 –październik 2010 tj.:„Perła Polskiej Gospodarki”  w kategorii Perły Duże , ” Wybitny Eksporter Roku 2009” za osiągnięcia w zakresie rozwoju eksportu, „Perełka” za nawóz ogrodniczy saletra wapniowa płatkowana w  konkursie „Polskie Nawozy”, nagroda Polski Produkt Przyszłości  2010 za projekt „Granulowany nawozowy siarczan magnezu MagPlon MgS” oraz tytuł „Solidny Pracodawca Małopolski 2009”.
W związku z przyznaniem dyplomu im. Teodora Baranowskiego w trakcie uroczystości Zakłady Chemiczne Alwernia SA otrzymały także list gratulacyjny od Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary w uznaniu dokonań naszej Spółki w zakresie wdrażania innowacji.

 

 

Aktualne informacje znajdziesz tutaj www.alventa.com