slide1 slide2

ISO

 Koszerność

 W obecnych czasach żyje sześć milionów ludzi, którzy przestrzegają koszerności i ich liczba ciągle rośnie. Rosnące zainteresowanie konsumentów żywnością tego typu, nie wynika jednak tylko z powodów religijnych, wielu kojarzy żywność koszerną z produktem o ponadprzeciętnej jakości oraz bezpieczeństwem. Dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów postanowiliśmy zadbać o koszerne warunki produkcji wyrobów.

 Produkowane przez nas dozwolone substancje dodatkowe do żywności:

·       Kwas fosforowy

·       Trójpolifosforan sodu

·       Pirofosforan dwusodu

·       Pirofosforan czterosodu

·       Mieszanka wielofosforanowa ALMINA

posiadają odnawiany corocznie Certyfikat Koszerności, wydany przez OPPER-RABBINAAT VOOR NEDERLAND.

Aktualne informacje znajdziesz tutaj www.alventa.com