slide1 slide2

ISO

 System Zarządzania Jakością

Aby spełnić rosnące wymagania, potrzeby i oczekiwania stawiane przez stałych i potencjalnych Klientów, Zarząd Spółki podjął w 1995 roku decyzję o wdrożeniu Systemu Zapewnienia Jakości.

W oparciu o pozytywny wynik audytu certyfikującego, Spółka otrzymała w 1998 roku Certyfikat na zgodność z wymaganiami normy ISO 9002:1994. W 2002 roku System Zarządzania Jakością został re-certyfikowany na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2000.

W roku 2018 System Zarządzania Jakością został pozytywnie oceniony jako zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10. 23 lipca 2018 roku „Alventa” S.A. otrzymała Certyfikat ważny do 05.06.2019 roku. 

W ramach Systemu Zarządzania Jakością zostały zidentyfikowane i opisane realizowane w Spółce procesy oraz ich wzajemne powiązania. Księga Zintegrowanych Systemów Zarządzania oraz Mapa i Karty Procesów są kluczowymi elementami dokumentacji systemowej Spółki.

 

 Aktualne informacje znajdziesz tutaj www.alventa.com