slide1 slide2

ISO

System Zarządzania Środowiskowego

W dążeniu do poprawy wizerunku Spółki jako firmy proekologicznej, spełnienia wymagań prawnych oraz pozyskania  sprawdzonego, skutecznego i praktycznego narzędzia do minimalizacji wpływu na środowisko, Zarząd podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskowego.

W wyniku uzyskania pozytywnej oceny z przeprowadzonego audytu, Spółka otrzymała w 1999 roku Certyfikat na zgodność SZŚ z wymaganiami  normy ISO 14001:1996.

W roku 2018 System Zarządzania Środowiskowego został pozytywnie oceniony jako zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2015-09. 27 lipca 2018 roku „Alventa” S.A. otrzymała Certyfikat ważny do 05.06.2019 roku.

Szczegółowe wymagania dotyczące sterowania operacyjnego, identyfikacji i oceny aspektów oraz monitorowania parametrów środowiskowych stanowiące mechanizmy nadzoru w zarządzaniu środowiskowym służą realizacji Polityki Spółki w zakresie minimalizacji ubocznych skutków oddziaływania Firmy na środowisko naturalne.

 Aktualne informacje znajdziesz tutaj www.alventa.com